Hiển thị một kết quả duy nhất

980.000
339.000899.000
339.000850.000
399.0001.200.000
1.050.000