“RE-OPENING”: Paula’s Choice Vietnam đồng hành cùng Lotte Department Store

“RE-OPENING”: Paula’s Choice Vietnam đồng hành cùng Lotte Department Store

Tiếp nối sự kiện khai trương, Paula’s Choice Vietnam hợp tác, đồng hành cùng Lotte Department Store trong chương trình “RE-OPENING/ Mừng Lotte Mới”.

Tất cả khách hàng khi mua hàng ở Showroom Paula’s Choice tại Lotte Department Store từ ngày 10/11/2018 đến hết ngày 02/12/2018 ngoài hưởng những chương trình ưu đãi đặc biệt từ Paula’s Choice Vietnam còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị khác.

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua sắm tại Lotte Department Store sẽ có cơ hội được nhận phiếu khuyến mãi và quà tặng với giá trị cụ thể như sau:

1.1 Phiếu khuyến mại/ quà tặng cho khách hàng có điều kiện

a) Từ ngày 10/11⁄2018 đến hết ngày 11/11/2018, Khách hàng khi mua sắm tại Lotte Departnent Store sẽ nhận được:

Hóa đơn trên 1.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 100.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 2.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 200.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 4.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 400.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 6.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 600.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 10.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 1.000.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 20.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 2.000.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 30.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 3.000.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 50.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 5.000.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 100.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 10.000.000 VNĐ.

 

b) Từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 22/11/2018 và từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 2/12/2018, Khách hàng là hội viên của tại Lotte Department Store sẽ nhận được:

Hóa đơn trên 1.500.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 100.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 3.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 200.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 4.500.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 300.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 6.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 400.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 10.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãi trị giá 700.000 VNĐ.

c) Từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018, Khách hàng là Hội viên khi mua sắm

tại Lotte Department Store sẽ nhận được:

Hóa đơn trên 1.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 100.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 2.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 200.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 4.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 400.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 6.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 600.000 VNĐ.

Hóa đơn trên 10.000.000 VNĐ: Nhận Phiếu khuyến mãitrị giá 1.000.000 VNĐ.

 

d) Từ ngày 10/11/2018 đến hết ngày 02/12/2018, Khách hàng là Hội viên khi mua sắm

tại Lotte Department Store sẽ nhận được:

Hóa đơn trên 200.000 VNĐ (không áp dụng cộng gộp hóa đơn): Nhận 01 Miếng lót

chuột (20.900 VNĐ/ cái). Số lượng: 1.100 cái.

Hóa đơn trên 500.000 VNĐ: nhận 01 Bao đựngtai nghe (27.280 VNĐ/ cái, Số lượng:

1.000 cái); hoặc 01 Gương gập cầm tay (24.200 VNĐ/ cái, Số lượng: 1.000 cái).

Hóa đơn trên 1.000.000 VNĐ: nhận 01 Bộ hộp cơm lúa mạch (99.000 VNĐ/ bộ, Số lượng: 700 bộ); hoặc 01 Bộ chăm sóc móng (99.000 VNĐ/ bộ, Số lượng: 500 bộ).

Hóa đơn trên 1.500.000 VNĐ: nhận Bộ quà tặng gồm 01 Gương gập cầm tay và 01 Bộ

chăm sóc móng (123.200 VNĐ/ bộ). Số lượng: 200bộ.

 

Lưu ý:

Khách hàng chỉ được chọn 01 hình thức khuyến mãi: (a) hoặc (b) hoặc (e) hoặc (d).

Mỗi hóa đơn chỉ được nhận 01 phần phiếu khuyến mại/ quà tặng tương ứng.

Khách hàng trực tiếp đổi phiếu khuyến mãi/ quà tặng tại Khu vực Quà tặng, tầng 4. (Không chấp nhận các trường hợp Thu ngân hoặc Nhân viên bán hàng thay mặt khách hàng đổi quà).

Không tách hoá đơn.

Khách hàng được phép cộng dồn tối đa 03 hóa đơn trong ngày (ngày ghi trên hóa

đơn) với cùng 01 khách hàng trong 01 lần đổi quà.

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại tại Lotte Department Store. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng với hóa đơn mua sắm trong cùng 01 ngày.

Chương trình khuyến mại không áp dụng với các nhà hàng tại tầng 6.

Chương trình khuyến mại không áp đụng, hoặc chỉ áp dụng 20%, 50% giá trị hóa đơn đối với một số gian hàng. Chỉ tiết xem tại gian hàng.

Nhân viên tuyệt đối không được sử dụng hóa đơn của khách để nhận khuyến mại trong mọi trường hợp (kế cả khách không sử dụng, hoặc cho nhân viên).

Phiếu khuyến mãi có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành và được sử dụng tại các gian hàng chấp nhận phiếu khuyến mãi của Lotte Department Store. (Danh sách các gian hàng chấp nhận phiếu khuyến mãi của Lotte Department Store sẽ được thông tin tại Quầy thông tin, quầy Chăm sóc khách hàng và các biển thông tin bán hàng tại các gian hàng).

1.2 Quà tặng khuyến mại cho khách hàng có điều kiện

a) Trong ngày 10/11/2018, khách hàng là hội viên MG/VTIP của Lotte Department Store và có thự mời tham gia chương trình từ Lotte Department Store sẽ nhận

được:

– 01 Chăn sofa/ khách hàng. Số lượng: 260 cái.

b) Trong ngày 10/11⁄2018, khách hàng có thư mời tham gia chương trình từ các đối tác, ngân hàng, và nhà phân phối của Lotte Department Store và có hóa đơn mua sắm bắt kì sẽ nhận được:

– 01 Đồng hồ treo tường/ khách hàng. Số lượng: 1.700 cái.

Lưu ý:

–           Hội viên MVCG/IP trực tiếp đổi quà tại MVG Lounge, Tầng 3 Lotte Department Store

–           Khách hàng có thư mời rực tiếp đổi quà tại khu vực quà tặng, tầng 4 Lotte Department Store

–           Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 phần quà tương ứng.

–           Mỗi thư mời chỉ được nhận 01 phần quà tương ứng.

–           Mỗi hóa đơn chỉ được dùng đề đổi 01 phần quà tương ứng.

–           Nhân viên tuyệt đối không được sử dụng vé mời của khách đề nhận khuyến mại trong mọi trường hợp (kế cả khách không sử dụng, hoặc cho nhân viên).

*Khách mua hàng đủ điều kiện được áp dụng đồng thời các chương trình 1.1 và 1.2.

Tổng Giám Đốc

EOM SUN WOONG