Hiển thị một kết quả duy nhất

699.0001.950.000
339.000899.000
1.050.000
339.000910.000